Romaine Goergen

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Dudelange
Fonction : 
Conseillère communale
Profession : 
Professeure de géographie
Localité : 
Dudelange
Email : 
romaine.goergen@education.lu
Téléphone : 
51 14 14
Adresse : 
33, rue Alex. Fleming

Bestuet, 2 Bouwen. Member vum Gemengerot vun 1987 bis 1996 a säit 2005, vertrëtt déi Gréng a verschiddene Kommissiounen. engagéiert sech an hirer Schoul LGE fir Nohaltegkeet.

An der Fräizäit liest si gär Bicher an hält sech fit duerch Sport, besonnesch Volleyball. Als agefleeschten Diddelengerin setzt si sech besonnesch an fir méi Liewensqualitéit an hirer Stad.