Mir brauche gläich den Helikopter fir aus Diddeleng eraus